×

Quạt trần cao cấp Haiku L Series LED Black

Quạt trần Haiku là dòng sản phẩm quạt trần cao cấp nhất hiện nay, được sản xuất tại MỸ

Dòng L series được thiết kế có đèn LED kèm theo quạt.

Với Haiku có hơn 75 giải thưởng công nghệ trên nhiều tạp chí công nghệ thế giới

Haiku thiết kế 2 màu Đen/Trắng. Màu đèn xem thêm Quạt trần Haiku L màu trắng

Size chart
Women's clothing size
SizeXSSML
Euro 32/34 36 38 40
USA 0/2 4 6 8
Bust(in) 31-32 33 34 36
Bust(cm) 80.5-82.5 84.5 87 92
Waist(in) 24-25 26 27 29
Waist(cm) 62.5-64.5 66.5 69 74
Hips(in) 34-35 36 37 39
Hips(cm) 87.5-89.5 91.5 94 99
How To Measure Your Bust

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

How To Measure Your Waist

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

Reference:
Related products
Mô tả
Quu1ea1t tru1ea7n Haiku L cu00f3 mu1ed9t ku00edch thu01b0u1edbc duy nhu1ea5t 52inch = 132cm

n

u00a0kiu1ec3u mu00f3c treo tru1ea7n quu1ea1t Haiku L

n

Quu1ea1t tru1ea7n cao cu1ea5p Haiku nhu1eadp khu1ea9u Mu1ef9 L Series 52'' u0111u00e8n LED mu00e0u u0111en

n

Haiku L Blacku00a0

n

Haiku H Series 60, Caramel Bamboo, Low Profile Mount

n


Cu00d4NG NGHu1ec6 SenseMEu2122 Lu00c0 Gu00cc ?
Cu00f4ng nghu1ec7 SenseMEu2122u00a0- lu00e0 cu00f4ng nghu1ec7 cu1ea3m biu1ebfn u0111u01b0u1ee3c lu1eafp ku00e8m cho tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c quu1ea1t Haiku Seriesu00a0- u0111u00e1p u1ee9ng thay u0111u1ed5i u0111iu1ec1u kiu1ec7n mu00f4i tru01b0u1eddng khi cu00f3 su1ef1 hiu1ec7n diu1ec7n cu1ee7a bu1ea1n. Vu1edbi SenseMEu2122 su1ebd tu1ef1 u0111u1ed9ng bu1eadt khi bu1ea1n vu00e0o phu00f2ng vu00e0 tu1eaft mu1ed9t lu1ea7n nu1eefa khi ru1eddi khu1ecfi, tiu1ebft kiu1ec7m nu0103ng lu01b0u1ee3ng. Haiku Series cu0169ng theo du00f5i nhiu1ec7t u0111u1ed9 vu00e0 u0111u1ed9 u1ea9m, u0111iu1ec1u chu1ec9nh tu1ed1c u0111u1ed9 u0111u1ec3 giu00fap bu1ea1n thou1ea3i mu00e1i vu00e0 tiu1ebft kiu1ec7m nu0103ng lu01b0u1ee3ng mu1ed9t cu00e1ch du1ec5 du00e0ng.

n

Cu00f4ng nghu1ec7 SenseME

n

Thu01b0u01a1ng hiu1ec7u quu1ea1t tru1ea7n u0111ou1ea1t nhiu1ec1u giu1ea3i thu01b0u1edfng thiu1ebft ku1ebf

n

Quu1ea1t tru1ea7n HAIKU Series tu1ef1 hu00e0o vu1edbi thiu1ebft ku1ebf hiu1ec7n u0111u1ea1i, u0111u01a1n giu1ea3n, u0111u1ea3m bu1ea3o ru1eb1ng bu1ea1n su1ebd khu00f4ng phu1ea3i tu1ed1n ku00e9m nhiu1ec1u khi su1eed du1ee5ng quu1ea1t tru1ea7n cu00f4ng nghu1ec7 cu1ee7a Haiku. Haiku u0111u00e3 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c hu01a1n 65 giu1ea3i thu01b0u1edfng vu1ec1 thiu1ebft ku1ebf vu00e0 cu00f4ng nghu1ec7 quu1ed1c tu1ebf nhu01b0: cu00e1c nhu00f3m khoa hu1ecdc tru00ean thu1ebf giu1edbi,u00a0ENERGY STARu00ae, CESu00a0vu00e0u00a0Hiu1ec7p hu1ed9i nu0103ng lu01b0u1ee3ng Xanh cu1ee7a Hoa Ku1ef3u00a0vu1edbi kiu1ec3u du00e1ng thu1ea9m mu1ef9 cu1ee7a Haiku vu00e0 cu00e1c thiu1ebft ku1ebf cu1ea3 truyu1ec1n thu1ed1ng vu00e0 hiu1ec7n u0111u1ea1i.

n

Vu01b0u1ee3t tru1ed9i vu1ec1 hiu1ec7u suu1ea5t

n

Haiku Series cu1ee7a Haiku hiu1ec7u quu1ea3 vu00e0 hiu1ec7u suu1ea5t u0111u1ea1t gu1ea5p 8 lu1ea7n so vu1edbi tiu00eau chuu1ea9n ENERGY STAR yu00eau cu1ea7u. Tru00ean thu1ef1c tu1ebf, do cu00e1c u0111u1ed9ng cu01a1 chu1ea1y tru1ef1c tiu1ebfp vu00e0 lu1edbp su01a1n lu00f3t u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p bu1eb1ng su00e1ng chu1ebf, quu1ea1t tru1ea7n Haiku Series chi phu00ed u00edt hu01a1n cho hou1ea1t u0111u1ed9ng bu1ec1n hu01a1n.

n

u0110iu1ec1u khiu1ec3n u0111a nu0103ng

n

Mu1ed7i quu1ea1t tru1ea7n Haiku Series u0111i ku00e8m vu1edbi mu1ed9t u0111iu1ec1u khiu1ec3n tu1eeb xa cho phu00e9p bu1ea1n u0111iu1ec1u khiu1ec3n tu1eaft/mu1edf quu1ea1t vu00e0 bu1ed9 u0111u00e8n LED tu00f9y chu1ecdn. Chu1ecdn bu1ea5t ku1ef3 trong 7 tu1ed1c u0111u1ed9 quay cu1ee7a quu1ea1t, u0111u1eb7t hu1eb9n giu1edd hou1eb7c chu1ecdn mu1ed9t trong nhu1eefng chu1ebf u0111u1ed9 u0111u1ed9c u0111u00e1o cu1ee7a nu00f3 nhu01b0 Whooshu00ae hou1eb7c Sleep, u0111iu1ec1u chu1ec9nh tu1ed1c u0111u1ed9 quu1ea1t vu00e0o ban u0111u00eam u0111u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o bu1ea1n nghu1ec9 ngu01a1i du1ec5 du00e0ng. Ghu00e9p nu1ed1i Haiku Series vu1edbi mu1ed9t u0111iu1ec1u khiu1ec3n Haiku Wall (tu00f9y chu1ecdn) u0111u1ec3 kiu1ec3m sou00e1t thu00eam.

n

Vu1eadt liu1ec7u cao cu1ea5p

n

Haiku Series u0111u01b0u1ee3c su1ea3n xuu1ea5t tu1eeb u200bu200bcomposite matrix vu00e0 glass-infused, u0111u1ed3ng thu1eddi u0111u01b0u1ee3c che phu1ee7 ba lu1edbp su01a1n su01a1n u00f4 tu00f4 u0111u1ec3 tu0103ng tu00ednh bu1ea3o vu1ec7 chu1ed1ng mu00e0i mu00f2n trong khu00f4ng gian ngou00e0i tru1eddi.

n

Hou1ea1t u0111u1ed9ng u00eam u00e1i bu1ec1n bu1ec9

n

Haiku Series hou1ea1t u0111u1ed9ng liu00ean tu1ee5c du01b0u1eddng nhu01b0 chu1ec9 cu1ea3m nhu1eadn khu00f4ng nghe thu1ea5y bu1ea5t ku1ef3 tiu1ebfng u0111u1ed9ng nu00e0o gu00e2y ra. u0110iu1ec1u u0111u00f3 cu00f3 nghu0129a lu00e0 mu1ed7i quu1ea1t Haiku Series u0111u01b0u1ee3c thu1eed nghiu1ec7m trong buu1ed3ng u00e2m thanh tiu00ean tiu1ebfn u0111u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o hou1ea1t u0111u1ed9ng im lu1eb7ng u1edf mu1ecdi tu1ed1c u0111u1ed9.

","description_short":"

Quu1ea1t tru1ea7n Haiku lu00e0 du00f2ng su1ea3n phu1ea9m quu1ea1t tru1ea7n cao cu1ea5p nhu1ea5t hiu1ec7n nay.u00a0

rn

Du00f2ng L series u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft ku1ebf cu00f3 u0111u00e8n LED ku00e8m theo quu1ea1t.

rn

Vu1edbi Haiku cu00f3 hu01a1n 75 giu1ea3i thu01b0u1edfng cu00f4ng nghu1ec7 tru00ean nhiu1ec1u tu1ea1p chu00ed cu00f4ng nghu1ec7 thu1ebf giu1edbi

rn

Haiku thiu1ebft ku1ebf 2 mu00e0u u0110en/Tru1eafng. Mu00e0u u0111u00e8n xem thu00eam Quu1ea1t tru1ea7n Haiku L mu00e0u tru1eafng

","available_now":"","available_later":"","id":172,"id_product":172,"out_of_stock":2,"new":0,"id_product_attribute":"0","quantity_wanted":1,"extraContent":[{"title":null,"content":{"tags":["quu1ea1t tru1ea7n trang tru00ed","quu1ea1t tru1ea7n cu00f3 u0111u00e8n","quu1ea1t tru1ea7n giu00e1 ru1ebb","quu1ea1t tru1ea7n","quu1ea1t tru1ea7n cao cu1ea5p","quu1ea1t tru1ea7n u0111u00e8n"]},"attr":{"id":"","class":""},"moduleName":"stthemeeditor"},{"title":"Reviews(1)","content":"
n
n
n Overall ratingn
n n n n n n n n n n n
n
5
n 1 Nhu1eadn xétnn
nn
n
n
n
Quality
n
n
n
n
n (5)n
n
n
n
Fit
n
n
n
n
n (5)n
n
n n
n
n
n
n
n
n
nt
n
nn
nt

Nhu1eadn xét su1ea3n phu1ea9m

nt
ntttt
  ntttt t
 • nttt Fit:nttt
  ntttttntttttntttttntttttntttttntttt
  nttt
 • ntttt t
 • nttt Quality:nttt
  ntttttntttttntttttntttttntttttntttt
  nttt
 • ntttt
nttt
ntt ntt
ntt ntt
Mô tu1ea3 su1ea3n phu1ea9m này bu1eb1ng nhu1eefng tu1eeb u0111u01a1n giu1ea3n và ngu1eafn gu1ecdn.
ntt
nt
nt
ntt ntt
ntt tntt
nt
nt
ntt ntt
ntt tntt
nt
nt
ntt
Tu1ea3i u1ea3nh lên:
ntt
nt ttt
nttt
nttt Thu1ea3 hình u1ea3nh u1edf u0111ây hou1eb7c nhu1ea5p u0111u1ec3 tu1ea3i lên.nttt
ntt
ntt ntt tt ntt ntt ntt ntt ntt ntt
ntt ntt
nt t
nt
nt
n
n
","attr":{"id":"","class":""},"moduleName":"stproductcomments"},{"title":null,"content":{"prev":{"name":"Quu1ea1t tru1ea7n cao cu1ea5p Haiku nhu1eadp khu1ea9u Mu1ef9 L Series 52'' u0111u00e8n LED mu00e0u tru1eafng","url":"https://quattranvn.com/quat-tran-cao-cap-haiku-nhap-khau-my-l-series-52-den-led-mau-trang.html","small_default":{"width":"105","height":"120"},"cover":"https://quattranvn.com/313-small_default/quat-tran-cao-cap-haiku-nhap-khau-my-l-series-52-den-led-mau-trang.jpg"},"next":{"name":"Quu1ea1t tru1ea7n u0111u00e8n cao cu1ea5p HGP/44-9011","url":"https://quattranvn.com/quat-tran-den-cao-cap-hgp-44-9011.html","small_default":{"width":"105","height":"120"},"cover":"https://quattranvn.com/324-small_default/quat-tran-den-cao-cap-hgp-44-9011.jpg"}},"attr":{"id":"","class":""},"moduleName":"stproductlinknav"},{"title":null,"content":[{"id_st_sticker":"7","type":"0","text_color":"#ffffff","bg_color":"#1fa900","border_color":"","border_width":"0","border_radius":"0","bg_opacity":"1.00","text_width":"0","text_height":"0","sticker_position":"10","active":"1","hide_on_mobile":"0","is_flag":"0","offset_x":"0","offset_y":"0","font_size":"0","text_font":"","text_font_weight":"regular","position":"0","id_lang":"2","name":"Quu1ea1t Tru1ea7n Tiu1ebft Kiu1ec7m u0110iu1ec7n","text":"DC Motor","image_multi_lang":"","image_lang_default":"","width":"63","height":"63"},{"id_st_sticker":"10","type":"0","text_color":"#3b3b3b","bg_color":"#ffffff","border_color":"#000000","border_width":"1","border_radius":"3","bg_opacity":"1.00","text_width":"0","text_height":"0","sticker_position":"7","active":"1","hide_on_mobile":"0","is_flag":"1","offset_x":"0","offset_y":"0","font_size":"0","text_font":"","text_font_weight":"regular","position":"0","id_lang":"2","name":"Bu1ea3o hu00e0nh 2 nu0103m","text":"Bu1ea3o hu00e0nh 02 nu0103m","image_multi_lang":"","image_lang_default":"","width":"0","height":"0"}],"attr":{"id":"","class":""},"moduleName":"ststickers"},{"title":null,"content":{"videos":[{"id_st_video":"3","type":"0","url":"https://www.youtube.com/watch?v=YNME83wzcgY","ratio":"0","location":"1","id_category":"0","id_manufacturer":"0","id_products":",171,172,252,255,","active":"1","hide_on_mobile":"0","video_position":"9","offset_x":"","offset_y":"","id_lang":"2","title":"","content":""}],"size_charts":[{"id_st_video":"1","type":"1","url":"","ratio":"0","location":"0","id_category":"0","id_manufacturer":"0","id_products":"","active":"1","hide_on_mobile":"0","video_position":"11","offset_x":"","offset_y":"","id_lang":"2","title":"+ Hu01b0u1edbng du1eabn lu1ef1a chu1ecdn quu1ea1t tru1ea7n","content":"

hu01b0u1edbng du1eabn lu1ef1a chu1ecdn quu1ea1t tru1ea7n

"},{"id_st_video":"7","type":"1","url":"","ratio":"0","location":"0","id_category":"0","id_manufacturer":"0","id_products":"","active":"1","hide_on_mobile":"0","video_position":"11","offset_x":"","offset_y":"","id_lang":"2","title":"+ Xem Catalogue","content":"

"}]},"attr":{"id":"","class":""},"moduleName":"stvideo"},{"title":null,"content":{"description":" n ","tabs":[{"id_st_easy_content":"62","type":"9","location":"0","hide_on_mobile":"0","active":"1","position":"0","id_category":"0","id_cms":"0","id_product":"","id_manufacturer":"0","id_st_blog":"0","module":"","module_align":"","display_on":"0","text_color":"","link_color":"","link_hover":"","text_bg":"","text_align":"1","mobile_text_align":"0","margin_top":"0","margin_bottom":"0","width":"0","btn_color":"","btn_bg":"","btn_hover_color":"","btn_hover_bg":"","top_spacing":"","bottom_spacing":"","bg_pattern":"0","bg_img":"","bg_img_width":"0","bg_img_height":"0","speed":"0.2","bg_img_v_offset":"0","video_v_offset":"0","video_poster":"","mpfour":"","webm":"","ogg":"","loop":"1","muted":"0","title_align":"0","title_font_size":"0","title_color":"","title_bottom_border_color":"","title_bottom_border_color_h":"","title_bottom_border":"","full_screen":"0","id_lang":"2","title":"Vu1eadn chuyu1ec3n & Lu1eafp u0111u1eb7t","name":"","url":"","text":"

Lu1eafp u0111u1eb7t:u00a0MIu1ec4N PHu00cd giao hu00e0ng thu tiu1ec1n tu1ea1i nhu00e0 du00e0nh nu1ed9i thu00e0nh Hu1ed3 Chu00ed Minh, Hu00e0 Nu1ed9i, u0110u00e0 Nu1eb5ng. Ngou1ea1i thu00e0nh vu00e0 cu00e1c tu1ec9nh su1ebd tu00ednh phu00ed vu1eadn chuyu1ec3n theo giu00e1 cu1ee7a nhu00e0 vu1eadn chuyu1ec3n.

rn

Giao hu00e0ng:u00a0Thu1eddi gian tu1eeb 3-5 ngu00e0y (u0111u1ed1i vu1edbi hu00e0ng cu00f3 su1eb3n); 4-8 tuu1ea7n (u0111u1ed1i vu1edbi hu00e0ng u0111u1eb7t su1ea3n xuu1ea5t). Giao hu00e0ng cu00e1c tu1ec9nh thu00e0nh tru00ean tou00e0n quu1ed1c. Hu1ed7 tru1ee3 thu tiu1ec1n COD tru00ean tou00e0n quu1ed1c.

","id_shop":"1","span":3,"is_full_width":false,"is_header_item":false,"is_stacked_footer":false,"is_blog":false,"columns":[],"tab_content":" n "},{"id_st_easy_content":"81","type":"9","location":"0","hide_on_mobile":"0","active":"1","position":"0","id_category":"33","id_cms":"0","id_product":"","id_manufacturer":"0","id_st_blog":"0","module":"","module_align":"","display_on":"0","text_color":"","link_color":"","link_hover":"","text_bg":"","text_align":"1","mobile_text_align":"0","margin_top":"0","margin_bottom":"0","width":"0","btn_color":"","btn_bg":"","btn_hover_color":"","btn_hover_bg":"","top_spacing":"","bottom_spacing":"","bg_pattern":"0","bg_img":"","bg_img_width":"0","bg_img_height":"0","speed":"0.2","bg_img_v_offset":"0","video_v_offset":"0","video_poster":"","mpfour":"","webm":"","ogg":"","loop":"1","muted":"0","title_align":"1","title_font_size":"0","title_color":"","title_bottom_border_color":"","title_bottom_border_color_h":"","title_bottom_border":"","full_screen":"0","id_lang":"2","title":"Chi tiu1ebft cu1ea5u tu1ea1o Haiku","name":"","url":"","text":"
rn

Mu1ed8T Cu00c1CH NHu00ccN Tu1ed4NG QUAN Vu1ec0 HAIKU

rn
rn
rn
Nhu1ea5n vu00e0o u0111u00e2y u0111u1ec3 xem INDOOR or OUTDOOR
rn
rnrn rnrn rn
Lens Diffuser
rn
Patented LED Module
rn
LED Mount
rn
Aerofoils
rn
Aerofoils
rn
SenseMEu2122 Technology
rn
Patented EC Motor
rn
Mounting Hardware
rn
rn
rn
rn
rn
Aluminium aerofoils wonu2019t droop, wobble or fade
rn
Electronics protected to resist the elements
rn
Brushless EC motor performs silently and expertly
rn
Stainless-steel bearings wonu2019t corrode
rn
rn
rn
rn
","id_shop":"1","span":3,"is_full_width":false,"is_header_item":false,"is_stacked_footer":false,"is_blog":false,"columns":[],"tab_content":" n "}]},"attr":{"id":"","class":""},"moduleName":"steasycontent"}],"allow_oosp":0,"category":"quat-tran-my","category_name":"Quu1ea1t tru1ea7n Mu1ef9","link":"https://quattranvn.com/quat-tran-cao-cap-haiku-nhap-khau-my-l-series-52-den-led-mau-den.html","attribute_price":0,"price_tax_exc":18300000,"price_without_reduction":18300000,"reduction":0,"specific_prices":[],"quantity":13,"quantity_all_versions":13,"id_image":"vn-default","features":[{"name":"Bu1ea3o hu00e0nh u0111u1ed9ng cu01a1","value":"13-15 m2","id_feature":"14"},{"name":"Chu1ea5t liu1ec7u cu00e1nh","value":"Plastic (Polypropylene)","id_feature":"9"},{"name":"Chu1ebf u0111u1ed9 bu1ea3o hu00e0nh","value":"2 nu0103m Tou00e0n Cu1ea7u tu1eeb Haiku","id_feature":"5"},{"name":"Chu1ebf u0111u1ed9 quay u0111u1ed5i chiu1ec1u","value":"u0110u1ed5i chiu1ec1u quay tru00ean Remote/Wall Control","id_feature":"12"},{"name":"Nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t/Xuu1ea5t xu1ee9","value":"Haiku (Made in USA)","id_feature":"4"},{"name":"Tiu00eau chuu1ea9n kiu1ec3m u0111u1ecbnh","value":"201.3","id_feature":"13"},{"name":"u0110iu1ec1u khiu1ec3n","value":"u0110iu1ec1u khiu1ec3n tu1eeb xa tu1eb7ng ku00e8m","id_feature":"2"},{"name":"Tu1ed1c u0111u1ed9 quay","value":"7 cu1ea5p u0111u1ed9 giu00f3","id_feature":"16"},{"name":"Kiu1ec3u mu00f3c treo","value":"treo quu1ea1t tru1ea7n phu1eb3ng hou1eb7c nghiu00eang u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c","id_feature":"18"},{"name":"Nguu1ed3n u0111iu1ec7n","value":"132 cm","id_feature":"22"},{"name":"Ku00edch thu01b0u1edbc cu00e1nh quu1ea1t","value":"132cm/52inch","id_feature":"23"},{"name":"Tiu00eau chuu1ea9n u0111u1ed9ng cu01a1","value":"SenseMEu00ae Technology ku1ebft nu1ed1i bu1eb1ng Wi-Fi, tu1ed1i u01b0u khu1ea3 nu0103ng tiu1ebft kiu1ec7m u0111iu1ec7n","id_feature":"24"},{"name":"Bu1ed9 u0111u00e8n chiu1ebfu su00e1ng","value":"u0110u00e8n LED","id_feature":"26"},{"name":"Tu00ednh nu0103ng nu1ed5i bu1eadt","value":"Su1eed du1ee5ng u0111iu1ec1u khiu1ec3n iOS/Android. Tu00edch hu1ee3p bu1ed9 cu1ea3m biu1ebfn SenseME","id_feature":"27"}],"attachments":[{"id_product":"172","id_attachment":"3","file":"9f3722c7ed7062ef322cb9c4a61ab7dbd2f56635","file_name":"cutsheet-haiku-l-en.pdf","file_size":"546953","mime":"application/pdf","id_lang":"2","name":"Haiku L Ceiling Fans Spec","description":""},{"id_product":"172","id_attachment":"4","file":"ac73690048967e21fbbe258ce8e1e5198de79721","file_name":"cutsheet-haiku-l-wall-control.pdf","file_size":"130375","mime":"application/pdf","id_lang":"2","name":"Haiku Wall Control Spec","description":""},{"id_product":"172","id_attachment":"5","file":"119fca9c162a113ac1b0ba4d254322fdd505745d","file_name":"cutsheet-haiku-l-wifi-module.pdf","file_size":"174378","mime":"application/pdf","id_lang":"2","name":"WiFi Module Spec","description":""}],"virtual":0,"pack":0,"packItems":[],"nopackprice":0,"customization_required":false,"rate":0,"tax_name":"","ecotax_rate":0,"unit_price":0,"customizations":{"fields":[]},"id_customization":0,"is_customizable":false,"show_quantities":true,"quantity_label":"Su1ea3n phu1ea9m","quantity_discounts":[],"customer_group_discount":0}" aria-expanded="true" style="box-sizing: inherit; color: #777777; font-family: Arimo, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
Bảo Hành Động Cơ                     13-15 m2
Chất Liệu Cánh
Plastic (Polypropylene)
Chế Độ Bảo Hành
2 năm Toàn Cầu từ Haiku
Chế Độ Quay Đổi Chiều
Đổi chiều quay trên Remote/Wall Control
Nhà Sản Xuất/Xuất Xứ
Haiku (Made in USA)
Tiêu Chuẩn Kiểm Định
201.3
Điều Khiển
Điều khiển từ xa tặng kèm
Tốc Độ Quay
7 cấp độ gió
Kiểu Móc Treo
treo quạt trần phẳng hoặc nghiêng đều được
Nguồn Điện
132 cm
Kích Thước Cánh Quạt
132cm/52inch
Tiêu Chuẩn Động Cơ
SenseME® Technology kết nối bằng Wi-Fi, tối ưu khả năng tiết kiệm điện
Bộ Đèn Chiếu Sáng
Đèn LED
Tính Năng Nổi Bật
Sử dụng điều khiển iOS/Android. Tích hợp bộ cảm biến SenseME

Quạt trần Haiku L có một kích thước duy nhất 52inch = 132cm

Chi tiết sản phẩm

Thông tin chi tiết

Công suất động cơ
38 W, DC motor
Kiểu dáng
Hiện Đại Sang Trọng
Trang Trí có đèn
Độc đáo phong cách
Thương hiệu/Xuất xứ
Hamilton Air/China
Mountain Air/Taiwan
Điều khiển
Điều khiển từ xa DC 6 tốc độ đi kèm
Thiết kế động cơ
DC Silicon BLDC
Ultra-DC BLDC
Vị trí lắp đặt
Quạt lắp phòng Bếp
Quạt lắp phòng khách
Quạt lắp phòng ngủ
Reviews

Leave a review

 • Fit:
 • Quality:
Describe this product using simple and short words.
Upload images:
Drop images here or click to upload.

Menu

Share

QR code

Settings

Please sign in first.

Đăng nhập